100 let republiky

Image00006

Dne 27. října 2018 se i ve Zlíně konala oslava 100. Výročí založení Československa. Na Náměstí Míru byl připraven pořad, který připomínal pobyt presidenta Masaryka ve Zlíně, který právě před 90 lety navštívil Zlín. VDO Zlín se aktivně těchto oslav zapojil, jak samostatným koncertem, který měl při té příležitosti evokovat vzpomínanou dobu, tak i přímým zapojením do připraveného představení, které příjezd presidenta Masaryka předvádělo. Při příjezdu se hrály fanfáry z „Libuše“ a následně při odhalování pamětní desky zahrál VDO „československou“ hymnu.

Po ukončení této vzpomínky doprovodil orchestr slavnostní průvod městem k soše presidenta Masaryka u Kongresového centra. Průvodu se mimo jiné zúčastnili sokolové, legionáři, skauti a další veřejnost. Hudební produkcí (Pax vobis) jsme doprovodili obřad kladení věnců a na samotný závěr zazněla česká hymna.