Ohlédnutí za festivalem FEDO 2018

Image00001

Ve dnech 30. 8.až 2.9.2018 se uskutečnil již 19. ročník mezinárodního festivalu dechových a folklorních souborů FEDO 2018. Na jeho uspořádaní se podílel zejména Velký dechový orchestr města Zlína za významné podpory statutárního města Zlín. Festivalu se zúčastnilo 12 dechových orchestrů a 11 folklorních souborů. Na druhém pódiu se k těmto účinkujícím připojilo 9 hudebních skupin zlínských ZUŠ a swingový orchestr Avion Big Band. Do Zlína se sjely soubory z 8 zemí Evropy.

Průběh letošního festivalu byl velmi úspěšný. Svědčí o tom pochvalné reakce diváků i následné poděkování od zúčastněných souborů. Více jak 11 000 diváků, kteří se zúčastnili alespoň jednoho vystoupení, potvrzuje, že zájem o festival je stále vysoký. Osvědčila se dobrá programová koncepce i dobré technické zabezpečení jednotlivých vystoupení.

Letošní novinkou bylo vystoupení zlínských folklorních souborů s pásmem k 150, výročí úmrtí Fr. Sušila. Přiblížilo dílo tohoto sběratele lidových písní z našeho regionu zúčastněným divákům. Vytvořený program svou mnohotvárností všechny zaujal.

Na společném koncertu dechových orchestrů pak zazněly skladby dlouhodobého dirigenta zlínského orchestru a skladatele Jaroslava Bílého. Došlo tak k propagaci skladeb tohoto autora v zahraničí.
Velký počet zúčastněných souborů umožnil bohatou programovou pestrost, která se u diváků setkala s velkým ohlasem. Každý divák si mohl najít vystoupení, které jej zaujalo.

U všech zahraničních folklorních souborů se projevila vysoká profesionalita. Mísila se slovenská výbušnost, s polskou elegancí a tureckým orientem. Pokud jde o tuzemské soubory, měli diváci možnost shlédnout všechny typické regionální oblasti, které se v našem kraji vyskytují. (Haná, Valašsko i Slovácko)

V hlavních programových blocích vystoupili velké dechové orchestry s náročným programem. Každý z nich potom v části presentoval i jejich domácí hudbu. Malé dechové orchestry potom vyplňovaly programové bloky.

Po dobré zkušenosti se soubory zlínskými ZUŠ se letos opět uskutečnily koncerty těchto souborů za Zlínským klubem 204. V něm více jak 100 muzikantů během dvou odpoledních programů prokázalo, že i v dalších letech bude mít zlínská hudební scéna nové muzikanty jak ve folklorním, dechovém, či tanečním žánru.

Letošní festival se opět konal i v dalších místech našeho regionu. K tradičním místům, jako Zlín, Vizovice, Fryšták se letos přidaly i Otrokovice. I tam pořadatelé po festivalu potvrdili, že by rádi v této tradici pokračovali i příště.

Bylo příjemným zážitkem sledovat jak soubory, které vystupují bez nároků na honorář a sami si hradí cestovní náklady, s velkým nadšením přinášejí jiným radost.