VDO v Chorvatsku

m

Když na přelomu roku přišlo pozvání od zadarské Městské dechové hudby, abychom v jejich městě strávili několik letních dnů, neváhali jsme ani okamžik. Oblíbená turistická destinace byla natolik lákavou nabídkou, že bychom tam jeli, i kdybychom měli hrát od rána do večera. Čtyřicet muzikantů a dvanáct mažoretek vyrazilo 18. června a o den později jsme už všichni byli ubytováni v turistické vesničce Zaton, která vedle našich zkušeností z tělocvičen, školních tříd a ubytoven různých úrovní působila jako malý zázrak.

Na naše vystoupení jsme se začali připravovat hned první den podvečerní zkouškou, kdy jsme doladili nejen nástroje, ale především společné vystoupení s mažoretkami. Pro ty jsme kromě obligátních pochodů měli připravené i pódiové a taneční skladby. Druhý den nás čekalo první vystoupení – společný pochod, kterým jsme mezi turisty vyvolali rozruch, což bylo účelem, neboť jsme je chtěli nalákat na náš večerní koncert. Což se nakonec podařilo a naším koncertem jsme zpříjemnili pobyt mnoha turistům.

Městská dechová hudba Zadar nám zařídila i prohlídku města s průvodcem, takže jedno dopoledne jsme strávili v ulicích starobylého města, jehož počátky sahají do dob starého Říma. Na jedné z nejstarších památek na toto období – forum romanum jsme si poslední den zahráli společně s domácími muzikanty. Což bylo vlastně poslední vystoupení na tomto zájezdu, po kterém jsme se vydali na cestu domů. Bohatší o další společné zážitky a příjemný pocit z této červnové návštěvy Chorvatska.

A abychom učinili zadost i formalitám, připomínám, že tímto zájezdem jsme rádi reprezentovali naše statutární město Zlín.