O Jaroslavu Bílém


Jaroslav Bílý se narodil 15.května 1935 v Libkovicích pod Řípem. První hudební vzdělání získal u vojenského kapelníka J.Svobody. Po ukončení základní školy nastoupil jako žák Vojenské hudební školy (1950-53). Dále studoval u profesora A.Modra harmonií, u profesora B. Herana hru na violoncello a u profesora K. Janečky hudební formy a skladbu. Toto studium završil v roce 1958 závěrečnou zkouškou na konzervatoři. Po vystudování vojenské hudební školy působil jako hudebník u různých vojenských hudeb. Nejprve jako hráč na violoncello, baryton, pozoun, a později jako dirigent.

V roce 1977 nastoupil Jaroslav Bílý jako odborný pracovník Domu kultury Svit ve Zlíně. Později tam pracoval jako vedoucí provozně-ekonomického úseku. Při této činnosti se stal současně dirigentem Velkého dechového orchestru města Zlína, kterým je doposud. Za jeho působení získal Velký dechový orchestr ve Zlíně řadu mimořádných úspěchů na domácích i zahraničních pódiích.

Mezi největší domácí úspěchy VDO Zlín patří opakovaná vítězství na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě. Na těchto soutěžích byl rovněž vysoce hodnocen jeho dirigentský výkon.
Za dirigentského působení Jaroslava Bílého uskutečnil VDO Zlín 144 úspěšných zahraničních zájezdů, kde byl jeho výkon vždy vysoce hodnocen. K nejvýznamnějším úspěchům zlínského orchestru patří 1. místo v soutěži CISM ve francouzském Vichy, kde současně byla Jaroslavu Bílému udělena cena za nejlepší dirigentský výkon. Vysoce ceněno je rovněž vítězství v prestižní Světové soutěži v holandském Kerkrade v roce 1985. Zde zlínští hudebníci získali Zlaté medaile jak za pochodovou, tak i koncertní část.
Jaroslav Bílý měl významný podíl na získání Ceny ministra kultury, který Velký dechový orchestr ve Zlíně získal v roce 2006.

Přehled všech ocenění Velkého dechového orchestru získaných pod vedením Jaroslava Bílého je uveden v samostatné příloze.

Mimo dirigentské úspěchy byl Jaroslav Bílý i úspěšným skladatelem. Jeho tvorba je žánrově rozsáhlá. První období prezentují spíše lidovější skladby, polky, valčíky a pochody. Pozdější práce jsou náročnější. Jde o koncertní skladby, předehry, nebo různé variace. Zkomponoval více jak 100 skladeb. Zařazení jeho skladeb do repertoáru orchestru ve Zlíně má rovněž velký podíl na jeho úspěších. Jeho skladby jsou rovněž na programech dalších tuzemských i zahraničních orchestrů.

Nedílnou částí jeho skladatelské činnosti byla i práce aranžérská. Více jak 350 jeho úprav pro dechové orchestry umožňuje značně obohatit repertoár orchestru symfonickou, operní, muzikálovou a populární hudbou. Produkce takové hudby značně zvyšuje znalosti a zkušenosti hudebníků, rozšiřuje okruh posluchačů a zvyšuje pestrost pořádaných koncertů.

Mimo uměleckou činnost byl Jaroslav Bílý i neúnavným organizátorem a propagátorem hudebního a kulturního života. Již za svého působení ve Štětí založil hudební festival. Zkušenosti s organizací festivalu využil J. Bílý i ve svém působení ve Zlíně a v roce 1982 uspořádal 1. ročník Mezinárodního festivalu dechových orchestrů a folklorních souborů ve Zlíně. Ve všech ročnících tohoto úspěšného festivalu byl předsedou jeho programové komise a vůdčím motorem jeho organizačního týmu. Využil regionálních možností a založil jediný tuzemský festival, kde společně účinkují dechové a folklorní soubory a společně tak obohacují kulturní život města i regionu. Uspořádání festivalů připravuje hodnotné kulturní zážitky pro jejich návštěvníky a zároveň je seznamuje s kulturou jiných oblastí České republiky a zahraničí a současně napomáhá k navazování nových kontaktů mezi soubory.

Řada setkání uskutečněných při festivalech i kontakty z vystoupení v zahraničí vedly i k navázání osobních přátelských vztahů se zahraničními soubory. Některé kontakty vedly až k uzavření partnerských smluv mezi Zlínem a jinými zahraničními městy. (Romans – Francie, Izegem – Belgie, Chorzow – Polsko)
Své zkušenosti s organizací kulturních akcí uplatňoval Jaroslav Bílý i spoluprací s organizátotry festivalů v dalších místech. Několik období byl členem programových komisí festivalů v Chebu, Děčíně, Liberci a Ratíškovicích.

Mimo jeho spolupráci při organizací festivalů byl zapojen také do činnosti různých komisí pro kulturu od místní po celostátní úroveň, mezi které patří:
– komise pro udělování cen při MKČR
– komise pro spolupráci v rámci Vyšegrádské smlouvy
– komise pro hudbu při NIPOS ARTAMA – zařízení MKČR
– komise okresní rady při odboru kultury ve Zlíně
– výbor Sdružení dechových orchestrů ČR.

Za svou bohatou uměleckou a organizátorskou činnost:
– byl v roce 1990 oceněn radou města Izegem za kulturní rozvoj mezi městy Izegem a Zlín
– obdržel v roce 2001 cenu města Zlína
– získal v roce 2002 ocenění předsedy vlády u příležitosti 40. výročí Kmochova Kolína za celoživotní práci
– obdržel plaketu za rozvoj spolupráce mezi městy Chorzow (Polsko) a Zlín
– obdržel pamětní medaili při příležitosti 10. výročí spolupráce měst Trenčín a Zlín

 Jaroslav Bílý zemřel 16. července 2010