Category Archives: FEDO Zlín

Festival dechových orchestrů Zlín

FEDO 2012 – aktuality

Letos se koná již 16. ročník festivalu ojedinělého tím, že se na něm setkávají jak dechové, tak i folklorní soubory. Tematicky jsme jednotlivé hlavní koncerty věnovali osobnostem, které v tomto roce dosáhli životního jubilea. V pátek to bude koncert věnovaný 175. výročí narození Františka Bartoše a v sobotu bude koncert věnován 110. výročí narození skladatelů Karla Vacka, Jaromíra Vejvody a Josefa Poncara.

Přes nadále omezované finanční prostředky se i letos podařilo zajistit atraktivní soubory. V tomto ročníku se poprvé festivalu zúčastní soubor nepocházející z Evropy. Jedná se o dobrý indonéský folklorní soubor studentů a lektorů z university v Jakartě. Jeho hudba a zejména tance přinesou pro nás exotickou podívanou. Pro folkloristy bude jistě svátkem vystoupení našeho prakticky jediného profesionálního folklorního souboru Ondráš z Brna. Tento soubor vystoupí na zahajovacím koncertu ve čtvrtek ve čtvrtek 23. 8. 2012.
Pokud jde o dechové soubory i letos bude atraktivní podívaná. Na rozdíl od minulého ročníku přivezou prakticky všechny dechové soubory skupiny mažoretek. Atraktivní bude též německá dechovky v typických německých krojích.

Novinkou festivalu je vystoupení dvou dechových souborů se spíše tanečně velkokapelovým obsazením, hrajícím moderní muziku. Tato skutečnost by měla zaujmout i mladší generaci, neholdující klasické dechovce. Další novinkou jsou mimo tradiční zábavu na náměstí, večerní programy na nádvoří zlínského zámku. Jeden, páteční, bude probíhat jako beseda u cimbálu a druhý, sobotní se bude věnovat moderní hudbě, jazzu apod.

Teď trochu statistiky:
Festivalu se účastní 6 zahraničních a 22 tuzemských souborů.
Na osoby to bude 245 zahraničních a 484 tuzemských účastníků.
Celkem na zlínském festivalu bude vystupovat 729 účinkujících.

Při takovém počtu souborů a účinkujících jsou změny vyhrazeny. Na poslední chvíli svou účast, bohužel, odřekl soubor z Makedonie.

Ke stažení: FEDO 2012 – oficiální brožura

Read More

FEDO 2012

16. Mezinárodní festival dechových a folklorních souborů ve Zlíně, který se uskuteční ve dnech 23. až 26. srpna 2012, navazuje na dlouholetou tradici pořádaných festivalů ve Zlíně. Cílem festivalu je podpořit zájem zejména o českou dechovou hudbu a folklorní tradice v České republice.

Festival se pravidelně koná jednou za 2 roky již od roku 1982 a letos jde tedy již o 16. ročník tohoto festivalu. Pravidelně se festivalu zúčastňuje okolo 30 souborů.

Festival dechových a folklorních souborů je čtyřdenní s hlavním sobotním pořadem. Většina festivalových pořadů se koná v centru Zlína. (koncerty a průvod). Pro zainteresování většího počtu diváků se některé programy uskutečňují i v blízkém okolí. (Vizovice, Luhačovice) Jednotlivé programy jsou komponovány tak, aby se prolínaly soubory dechové i folklorní a docílilo se tak pestrosti programu a zaujalo tak i velké množství diváků.

Aktuální programové schéma je ke stažení zde

Festival pořádá a organizuje Hudební sdružení Zlín, které je zřizovatelem Velkého dechového orchestru města Zlína. Významnou organizační podporou se zapojuje i město Zlín prostřednictvím odboru kultury.

Read More